The collagen EX Shiseido – Dạng Viên

1,669,000

THE COLLAGEN EX SHISEIDO dạng viên

Nhà Sản xuất: SHISEIDO, Nhật Bản

Đóng gói: dạng viên, 120 viên/hộp

Liều dùng: uống mỗi ngày 4 viên

Một hộp 120 viên

Liên Hệ Với BENRIYA!